www.trojmiasto.pl Oliwa
GDAŃSK OLIWA
Oliwa
HISTORIA OLIWY
HISTORIA OPACTWA OLIWSKIEGO
NAZWA OLIWY I JEJ DZIELNIC
LEGENDY OLIWSKIE

ORGANY OLIWSKIE
ZWIEDZANIE KATEDRY
ZABYTKI I OBIEKTY OLIWY
KOŚCIOŁY OLIWY
DWORY PRZY POLANKACH
MŁYNY i DWORY na Potoku Oliwskim
PARK OLIWSKI
WZGÓRZE PACHOŁEK

Opaci, proboszczowie, biskupi
Władcy i urzędnicy Pomorza

PORTRETY OPATÓW OLIWSKICH

MAPY i PLANY OLIWY

BIBLIOGRAFIA
FONTES OLIVENSES:
kroniki oliwskie (do 1350; 1356-1545;)
liber mortuorum;
dawne relacje z Oliwy; inskrypcje; etc

O FRANCISZKU MAMUSZCE

ODNOŚNIKI
OLIWA
Historia po raz pierwszy odnotowała istnienie Oliwy pod koniec XII wieku. Wtedy zaproszeni przez pomorskiego księcia cystersi założyli w małej wiosce klasztor, który z czasem stał się ważnym ośrodkiem religijnym na Pomorzu Gdańskim. Wraz z sekularyzacją opactwa w 1831 roku wciąż niewielka Oliwa straciła gwałtownie na znaczeniu. Rozrastając się nabrała charakteru miejscowości uzdrowiskowej. W 1926 roku pocysterski kościół i klasztor rozpoczął się nowy okres świetności stając się siedzibą gdańskiego biskupa. W tym samym czasie Oliwa została przyłączona do Gdańska kończąc samodzielny byt.

Obecnie Oliwa to dzielnica Gdańska - od wschodu granicząca z Zatoką Gdańską, od pólnocy - z Sopotem, od południa - z Wrzeszczem i Zaspą, a od zachodu wcinająca się w las.
W obrębie Oliwy, oprócz tzw. "starej Oliwy" znajdują się takie osiedla jak Polanki, Jelitkowo, Przymorze, Żabianka i inne.

Gdańsk Oliwa
Oliwa w granicach admin. Gdańska
(na podstawie mapy oprac. przez
Referat Informatyki UM Gdańsk)
Uproszczony plan Oliwy

www.trojmiasto.pl
Autor: Adam Kromer
(Zapraszam też na moją stronę poświęconą heraldyce)