www.trojmiasto.pl Oliwa

DWORY przy POLANKACH


ZABYTKI

DWORY:

DWÓR I
DWÓR II
DWÓR III
DWÓR IV
DWÓR V
DWÓR VI
DWÓR VII
"Dwór VIII"
POLANKI

Biegnąca wzdłuż lasów porastających wzgórza morenowe ulica Polanki to jeden z ważniejszych traktów Oliwy. Przez długie wieki był to główny trakt prowadzący z Gdańska przez Wrzeszcz do Oliwy.

Tereny wzdłuż traktu należały do opactwa cysterskiego. Znajdowała się tutaj osada wymieniona w dokumencie z 1279 roku pod nazwą Polane. Słowiańska nazwa, mająca niewątpliwie związek z leśnymi polanami przetrwała do dnia dzisiejszego w formie Polanki. Niemieckojęzyczni mieszkańcy Gdańska nie utworzyli nowej nazwy, lecz używali dawnej przekształcając ją na Pelonken. Biegnącą tędy drogę nazwali Pelonkenweg.

W XVII wieku, po zachodniej stronie traktu, na dzierżawionych od klasztoru gruntach posadowiono siedem, a być może osiem, rezydencji, jakich gdańscy patrycjusze i bogaci kupcy mieli wiele na przedmieściach i w podgdańskich osadach. Jeszcze w XIX wieku dawne rezydencje nazwane zostały Dworami i ponumerowane w kierunku oddalania się od Oliwy. Z zespołu rezydencji nie dotrwały do obecnych czasów te, które były położone najdalej od "starej Oliwy". Zachowały się jednak budynki pięciu z nich i choć nie we wszystkich można rozpoznać dawne, pełne świetności letnie pałacyki otoczone parkami, nadal potrafią zaskoczyć urokiem.


www.trojmiasto.pl
Autor: Adam Kromer
(Zapraszam też na moją stronę poświęconą heraldyce)