www.trojmiasto.pl

BIBLIOGRFIA

Oliwa

NIEKTÓRE ŹRÓDŁA I OPRACOWANIA

 • Annales Monasterii Oliviensis ord. Cist. aetate posteriores, oprac. Paweł Czaplewski, Toruń 1916-1919.
 • Biskup Marian, Labuda Gerard, Dzieje zakonu krzyżackiego w Prusach, Gdańsk 1986.
 • Bogdanowicz Stanisław, Katedra w Oliwie, Piechowice 1995.
 • Bogdanowicz Stanisław, Lech Kaczmarek Biskup Gdański, Gdańsk 1994.
 • Bogdanowicz Stanisław, Karol Maria Antoni Splett, biskup gdański czasu wojny, więzień specjalny PRL, Gdańsk 1996.
 • Bolduan Tadeusz, Gryf - godło Pomorza, Gdańsk
 • Czaplewski Paweł, Wykaz oficjałów gdańskich i pomorskich od 1476-1824, [w] Rocznik Towarzystwa Naukowego w Torumiu 1912, s.1-128.
 • Chodyński Stanisław, Biskupi sufragani włocławscy, Włocławek 1906.
 • Dachnowski Jan Karol, Herbarz szlachty Prus Królewskich z XVII wieku, oprac. Zdzisław Pentek, Kórnik 1995.
 • Danzig - Gdańsk 1945. Wspomnienia w 50 lat później, Gdańsk 1997.
 • Dąbrowski Kazimierz, Opactwo cystersów w Oliwie od XII do XVI wieku, Gdańsk 1975.
 • Dąbrowski Kazimierz, W sprawie najstarszych dziejów klasztoru oliwskiego, [w] Zapiski Historyczne, 47 (1982), z.1, s.101-116.
 • Dekański Dariusz Aleksander, Z dziejów opactwa cysterskiego w Oliwie ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zmian majątkowych w latach 1308-1342, [w] Ludzie, władza, posiadłości, Gdańsk 1994.
 • Diecezja Chełmińska. Zarys historyczno-statystyczny, Pelplin 1928.
 • Drzycimski Andrzej, Diecezja Gdańska, [w:] Życie religijne w Polsce pod okupacją hitlerowską, pod red. ks. Zygmunta Zielińskiego, Warszawa 1982. s. 98-109.
 • Fabiani-Madeyska I, Gdzie rezydowali w Gdańsku królowie polscy?, Gdańsk 1976.
 • Fabiani-Madeyska I, Odwiedziny Gdańska w XIX w., Gdańsk 1957.
 • Grzegorz Maksymilian, Struktura administracyjna i własnościowa Pomorza Gdańskiego pod rządami zakonu krzyżackiego w latach 1309-1454, Warszawa 1987.
 • Historia Gdańska, pod red. Edmunnda Cieślaka, Gdańsk 1978-1999.
 • Historia Pomorza, pod red. Gerarda Labudy, Poznań 1969.
 • Iwicki Zygmunt, Das Siegel unseres Bischofs Dr. Carl Maria Splett [w:] Heimatbrief der Danziger Katholiken 29 (1991) nr. 3, s.4-6.
 • Iwicki Zygmunt, Oliva. Führer durch die Kathedrale und das ehemalige Kloster, Dülmenn 1994.
 • Iwicki Zygmunt, O błędach w publikacjach Jerzego Sampa i o metodzie jego pracy [w:] Tytuł. Pismo literacko-artystyczne, 3/4b, 1995, s.404nn.
 • Jellonek Justyna, Rola zespołów wsporników heraldycznych w Katedrze Oliwskiej, [w] Universitas Gedanensis, R.9, 1997, nr 1-2 (16-17), ss. 127-161.
 • Janca Jan, Zarys historii muzyki w klasztorze oliwskim w latach 1224-1831, Gdańsk 1991.
 • Kilarski, Mamuszka, Stankiewicz, Oliwa. Wykaz zabytków według stanu z grudnia 1956, Gdańsk 1957.
 • Kledzik Witold, Opactwo cystersów w Oliwie. Skrypt szkoleniowy, Gdańsk 1975.
 • Kościelak Sławomir, 1000 lat gdańskiego Kościoła, Gdańsk 1999.
 • Kronika parafii (katedralnej) w Oliwie (1904-1945), wyd. i kom. Zygmunt Iwicki, Gdańsk 1999.
 • Kruszelnicki Zygmunt, Historyzm i kult przeszłości w sztuce pomorskiej XVI - XVIII wieku, Warszawa 1984.
 • Księga komturstwa gdańskiego, wyd, Karola Ciesielska, Irena Janosz-Biskupowa.
 • Lorek Zenon, Park oliwski. Historia i spacer po parku, Gdańsk 1997.
 • Mamuszka Franciszek, Kaszubi oliwscy, Gdańsk 1980.
 • Mamuszka Franciszek, Oliwa. Okruchy z dziejów, zabytki, Gdańsk 1985.
 • Mamuszka Franciszek, Stankiewicz Jerzy, Oliwa. Dzieje i zabytki, Gdańsk 1959.
 • Mieszczaństwo gdańskie, pod red Stanisława Salmonowicza, Gdańsk 1997.
 • Odyniec Maria, Wyrobek Roman, Organy oliwskie, Gdańsk 1969.
 • Oliński Piotr, Cysterskie nekrologi na Pomorzu Gdańskim od XIII do XVII wieku, Toruń 1997.
 • Pasierb Janusz St., Malarz gdański Hermann Han, Warszawa 1974.
 • Pawłowicz Zygmunt, Kościoły Gdańska i Sopotu, Gdańsk 1991.
 • Pizuński Paweł, Poczet wielkich mistrzów krzyżackich, Skarszewy
 • Podgórczyk Stanisław, Z przeszłości królowej instrumentów [w:] Jantarowe Szlaki, 2 (180), 1981, s.32-34.
 • Rozenkranz Edwin, Gdańska archeologia prawna, Gdańsk 1993.
 • Rozenkranz Edwin, Napoleońskie Wolne Miasto Gdańsk, Gdańsk 1980.
 • Samp Jerzy, Gdańskie dwory i pałace, Gdańsk 1998
 • Schematyzm Archidiecezji Gdańskiej
 • Szacherska Stella Maria, Opactwo oliwskie a próba ekspansji duńskiej w Prusach, [w:] Kawrtalnik Historyczny, nr 74 (1967), Warszawa.
 • Schwarz Zofia, Żmijewska Ewa, Ogrdy Gdańska i okolic, Gdańsk 1995.
 • Sikora Franciszek, Jeszcze raz w sprawie pracy o opactwie oliwskim w XII-XVI wieku, [w] Zapiski Historyczne, 47 (1982), z.4, s. 117-122.
 • Sikora Franciszek, Z dziejów klasztoru oliwskiego w XII-XVI wieku, [w] Zapiski Historyczne, 42 (1977), z.4, s. 95-129.
 • Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, pod red. Zbigniewa Nowaka, Gdańsk 1994.
 • Spisy członków konwentów zakonnych z Pomorza Gdańskiego do 1309 roku, oprac Dariusz A. Dekański, Gdańsk.
 • Spors Józef, Podziały administracyjne Pomorza Gdańskiego,
 • Spors Józef, Dokument fundacyjny Sambora I dla Oliwy z roku 1178, Studia Źródłoznawcze, t. XXII (1977).
 • Stachnik Richard, Danziger Priesterbuch 1920-1945, 1945-1965, Hildesheim 1965.
 • Stankiewicz Jerzy, Wczesnośredniowieczne koncepcje kościoła cystersów w Oliwie [w:] Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej nr 12 Architektura Z. 1 (1958), s. 61-101.
 • Steffen Franz, Die Diöcese Danzig, ihr erster Bischof Eduard Graf O'Rourke und ihre Kathedrale zu Oliva, Danzig 1926.
 • Szypowscy Maria i Andrzej, Oliwa. Muzyka wieków.
 • Śliwiński Błażej, Poczet książąt gdańskich, Gdańsk 1997.
 • Zasłużeni ludzie Pomorza XVI wieku, Gdańsk 1977.
 • Zasłużeni ludzie Pomorza XVII wieku,
 • Zdrenka Joachim, Herby mieszczaństwa gdańskiego, [w] Mieszczaństwo Gdańskie 1998.

 • PrUb - regesty

www.trojmiasto.pl
do góry
Autor: Adam Kromer
(Zapraszam też na moją stronę poświęconą heraldyce)