www.trojmiasto.pl Oliwa

FONTES OLIVENSES


SCRIPTORIUM

DOKUMENT FUNDACYJNY SAMBORA (1178)
bulla INNOCENTEGO IV (1245 r.) PU 87
dokument Mściwoja II (1283 r.) PU 358
DOKUMENT wielkiego mistrza KAROLA z TREWIRU (1312 r.)

privilegium majus wielkiego mistrza Ludolfa Koniga (1342 r.) PrUB 3, 490

KRONIKA OLIWSKA do 1350 r.
ROCZNIKI OLIWSKIE 1356-1545
ROCZNIKI KLASZTORU OLIWSKIEGO: 1549-1621; 1626-1656; 1733-1740
TABULAE FUNDATORUM - Tablice fundatorów i dobroczyńców klasztoru
EPITAPHIUM DITHARDI - Epitafium opata Ditharda
LIBER MORTUORUM - Księga zmarłych klasztoru

"Kronika Mistrzów Pruskich" Marcina Muriniusa (1582 r.) o Oliwie
Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego (1886 r.) o Oliwie
fragment "Ilustrowanego przewodnika po Gdańsku i okolicy" (1894 r.)
fragment "Przewodnika po Gdańsku, Oliwie i Sopotach" Mieczysława Orłowicza (1921 r.)

Odwiedziny w Oliwie posła hrabiego d'Avaux - w pamiętniku Charlesa Ogier'a (1635-1636)
Odwiedziny w Oliwie Giacomo Fantuzzi'ego (1652 r.)
Relacja z potyczki pod Oliwą w 1697 r.
Odwiedziny w Oliwie - relacje z XVIII i XIX wieku
Wspomnienia z Oliwy Joanny Schopenhauer
Odwiedziny w Oliwie Juliana Ursyna Niemcewicza (1817 r. )
Odwiedziny w Oliwie Deotymy - Jadwigi Łuszczewskiej
Odwiedziny w Oliwie Józefa Ignacego Kraszewskiego (wrzesień 1867)

PŁYTY NAGROBNE, GROBOWCE, EPITAFIA

EPITAFIA W ARCHIKATEDRZE:

EPITAFIUM REINHOLDA HEIDENSTEINA
EPITAFIA BISKUPÓW GDAŃSKICH
NIEISTNIEJĄCE EPITAFIUM KAROLA i JÓZEFA HOHENZOLLERN'ÓW

GROBOWCE, PŁYTY NAGROBNE:

GROBOWIEC RODZINY KOSÓW
PŁYTY NAGROBNE W NAWACH ARCHIKATEDRY
PŁYTY NAGROBNE W AMBICIE ARCHIKATEDRY
PŁYTY NAGROBNE W KRUŻGANKACH KLASZTORU
PŁYTY NAGROBNE i EPITAFIA NA ŚCIANIE NAWIE POŁUDNIOWEJ

INSKRYPCJE OKOLICZNOŚCIOWE

PORTAL
GOTYCKA INSKRYPCJA W NAWIE GŁÓWNEJ
PŁYTA W PODŁODZE TRANSEPTU
INSKRYPCJE W "SALI POKOJU"
INSKRYPCJA z 1986 roku


www.trojmiasto.pl
do góry
Autor: Adam Kromer
(Zapraszam też na moją stronę poświęconą heraldyce)