www.trojmiasto.pl

MAPY I PLANY OLIWY

Oliwa

1542 Fragment mapy Prus (Henryk Zell, 1542)
Schematycznie zaznaczone oliwskie opactwo obok Gdańska
¬ródło: Marian Biskup, Wojna trzynastoletnia, Kraków 1990.

1598 Fragment mapy Prus
z atlasu Le Miroir du Monde wydany w 1598 roku w Amsterdamie
Mapa niemal identyczna z map± z 1542 roku (powyżej)
¬ródło: http://www.uni-mannheim.de/mateo/desbillons/atlas.html
mapa71

1598 Fragment mapy Księstwa Pomorskiego i Prus
z atlasu Le Miroir du Monde wydany w 1598 roku w Amsterdamie
Schematycznie zaznaczone oliwskie opactwo obok Gdańska
¬ródło: http://www.uni-mannheim.de/mateo/desbillons/atlas.html
mapa70

1630 Fragment mapy Prus z atlasu:
Theatrum Orbis Terrarum, wyd: W. Janszoon i J. Blaeu, Amsterdam, 1645 r.
¬ródło: http://wwwtest.library.ucla.edu/libraries/mgi/maps/blaeu/index.htm

1637 Fragment mapy Zatoki Puckiej z 1637 roku.
Schematycznie zaznaczone oliwskie opactwo, Potok Oliwski ze stawami oraz las w miejscu obecnego Przymorza.
¬ródło: 30 dni,

1655 Fragment mapy Zatoki Puckiej z 1655 roku.
Schematycznie zaznaczone oliwski klasztor (Monasterium Oliva), Potok Oliwski ze stawami oraz las w miejscu obecnego Przymorza.
¬ródło: 30 dni

1734 Fragment planu oblężenia Gdańska w 1734 roku.
Schematycznie zaznaczony oliwski klasztor, Potok Oliwski błędnie poł±czony z potokiem Strzyża.
¬ródło: Andrzej Link-Lenczowski, Rzeczpospolita na rozdrożu 1696-1736, Kraków 1994, s. 67.

XVIII w. Fragment planu Oliwy z XVIII wieku.
Widoczne: opactwo otoczone ogrodem, u stóp Pachołka zaznaczona jest posiadło¶ć Totenhof - póĽniejszy Karlshof; drogi odpowiadaj±ce dzisiejszym ulicom Polanki (z zaznaczonymi posiadło¶ciami patrycjuszy gdańskich: Dwór I i Dwór II) i Grunwaldzkiej.

1815 Fragment planu Gdańska z 1815 roku.
Na planie (w lewym dolnym rogu) zaznaczone s± - między innymi:
Oliwa, "Conrads Hammer", "Glettkow" (Jelitkowo), posiadło¶ci patrycjuszy gdańskich na Polankach , ...
¬ródło: Zygmunt Iwicki, Oliva. Führer durch die Kathedrale und das ehemalige Kloster, Dülmen 1994.

1833 Fragment mapy z 1833 roku.
Na mapie zaznaczone między innymi: wzdłuż Potoku Oliwskiego - Guenthershof, Conradshammer, Glettkau (Jelitkowo); Las Oliwski z dolinami - Schwabental (Dolina Schwabego), Freudental (Dolina Rado¶ci); las w miejscu dzisiejszego Przymorza, a wokół niego Rothof (Czerwony Dwór), Weisshof (Biały Dwór), Mühlenfof (Młyniec)

1900 Fragment mapy z 1900 roku.

1904 Fragment mapy z 1904 roku.
Oliwa jeszcze jako samodzielna gmina.
Na mapie zaznaczono: Ludolphine (obec. Os. Czyżewskiego), Glettkau (Jelitkowo), Konradshammer (Przymorze), Pelonken (Polanki), Rothof (Czerwony Dwór), Weisshof (Biały Dwór)
oraz w Lesie Oliwskim: Ernsthal, Schwabenthal (Dolina Schwabego), Freudenthal (Dolina Rado¶ci), Strauchmühle (obecn. Dolina Le¶nego Młyna), Pulvermühle (obecn. Dolina Powagi),

1914 Fragment mapy z 1914 roku.
Oliwa jeszcze jako samodzielna gmina.
Na mapie zaznaczono: należ±ce do Oliwy: Klein Krug (Gospódka), PoggenKrug (Żabianka), Glettkau (Jelitkowo), Konradshammer (Przymorze), Pelonken (Polanki)
oraz należ±ce już do Gdańska: Rothof (Czerwony Dwór) i Weisshof (Biały Dwór)

1920

1920
Fragment mapy z 1920 roku.
oraz powiększenie fragmentu planu przestawiaj±cego Jelitkowo

1926 Fragment mapy przedstawiaj±cej granice gminy miejskiej Gdańsk po 1926 roku.

1932 Fragment planu Oliwy i Sopotu z 1932 roku.
¬ródło: Zygmunt Iwicki, Oliva. Führer durch die Kathedrale und das ehemalige Kloster, Dülmen 1994.

1936 Fragmenty planu Oliwy z 1936 roku.

1938 Fragment polskiej mapy Wolnego Miasta Gdańska z 1938 roku.

1945 Plan Oliwy przed 1945 r.
¬ródło: Zygmunt Iwicki, Oliva. Führer durch die Kathedrale und das ehemalige Kloster, Dülmen 1994.

1945 Plan Oliwy z 1946 roku
¬ródło: M. Granke, M. KuĽniak, Informator miasta Gdańska z planami poszczególnych dzielnic, pod red. Maksymiliana Granke, Gdańsk 1946.

1957 Fragment planu ulic Gdańska z 1957 roku.
Plan o tyle ciekawy, że widnieje na nim nazwa Kowacze - spolszczenie nazwy Konradshammer - obecnie: Przymorze.
¬ródło: Plany "Trójmiasta". Gdańsk. Gdynia. Sopot, Gdynia 1957.

1958 Schematyczny plan Oliwy z 1958 roku.
¬ródło: Franciszek Mamuszka, Oliwa. Dzieje i zabytki, Gdańsk 1959.

1967 Fragment planu Gdańska z 1967 roku.
¬ródło: Plan Gdańska i Sopotu, Warszawa 1967.


www.trojmiasto.pl
do góry
Autor: Adam Kromer
(Zapraszam też na moj± stronę po¶więcon± heraldyce)