www.trojmiasto.pl Oliwa

ZWIEDZANIE ARCHIKATEDRY


ZABYTKI

ARCHIKATEDRA

FASADA
ORGANY
NAWA GŁÓWNA
NAWA PÓŁNOCNA
NAWA POŁUDNIOWA
TRANSEPT
AMBIT
PREZBITERIUM
KRUŻGANKI
KAPITULARZ
REFEKTARZ
LAWATORIUM
SALA POKOJU OLIWSKIEGO
KAPLICA MARIACKA
OGRÓD

ARCHIKATEDRA
katedra

Bazylika Archikatedralna w Oliwie.
Na co dzień nikt tak jej nie nazywa - wszyscy mowią po prostu - katedra.
Na tej stronie zapraszam do jej zwiedzenia.

Sprowadzeni w 1186 roku cystersi zbudowali w Oliwie (około 1200 roku) niewielkie murowane oratorium - późniejszy kościół klasztorny. Pomimo zniszczeń związanych z napadami Prusów (1224, 1234) i Krzyżaków (1243, 1247, 1252) kościół nieustannie się powiększał, aż w trakcie odbudowy po wielkim pożarze w 1350 roku rozrósł się do dzisiejszych rozmiarów.
W 1577 roku klasztor został zniszczony przez gdańskich żołnierzy - ocalały tylko mury kościoła, dlatego też bodaj całe wyposażenie katedry pochodzi z późniejszych czasów.

Po kasacie opactwa w 1831 roku kościół klasztorny stał się kościołem parafialnym.
W latach 1909-1910 przeprowadzono prace konserwatorskie oraz przebito wejście w ścianie północnej i zbudowano tam pseudobarokową kruchtę.
W 1925 roku stał się katedrą - siedzibą Biskupa Gdańskiego.
W 1976 roku katedra otrzymała tytuł Bazyliki Mniejszej, a w 1992 roku została podniesiona do rangi Archikatedry.


plan katedry Do wnętrza katedry wchodzisz przez portal, przez rokokową obudowę kruchty (z 2 połowy XVIII wieku), pod balkonem chóru, na którym znajdują sie organy. Po wejściu do katedry masz kilka możliwości.
Możesz wejść na balkon chóru i obejrzeć organy.
Możesz też skręcić w lewo - w nawę północną. Możesz także pójść nawą główną, lub po kilkunastu metrach skręcić w prawo - w krótszą nawę południową. Wszystkimi nawami dotrzesz do transeptu czyli nawy poprzecznej.
Idąc dalej możesz zwiedzić prezbiterium i ambit czyli obejście wokół prezbiterium.
Z prawej, południowej strony katedry znajdują się budynki dawnego klasztoru - obecnie należące do Gdańskiego Seminarium Duchownego. Także znajdująca się w murach klasztornych część ogrodu klasztornego należy do Seminarium (pozostała część należy do parku oliwskiego).

oratorium klasztorne ok. 1200 klasztor w 1613 katedra po 1945 1971 rok

www.trojmiasto.pl
Autor: Adam Kromer
(Zapraszam też na moją stronę poświęconą heraldyce)