www.trojmiasto.pl

WŁADCY POMORZA GDAŃSKIEGO

Oliwa

KSIĘSTWO
POMORSKIE

Pomorze Gdańskie zostało opanowane przez Mieszka I.
W XI wieku uniezależniło się od Polski.
Ponownie związał Pomorze z Polską Bolesław Krzywousty.

WŁADCY POLSKI (do XIII wieku)

 • MIESZKO I
 • BOLESŁAW CHROBRY
Nie wiadomo kto rządził Pomorzem w czasie uniezależnienia się dzielnicy od Polski
Kolejny władca Polski rządzący Pomorzem to:
 • BOLESŁAW KRZYWOUSTY
To zapewne on ustanowił nad Pomorzem swoich namiestników.
W czasie rozbicia dzielnicowego namiestnicy najprawdopodobniej byli zależni od książąt krakowskich (zapewne nie była to zbyt ścisła zależność), by później całkowicie się uniezależnić.

Zobacz też: Poczet królów i książąt Polski


KSIĄŻĘTA POMORSCY

Tak naprawdę niewiele wiadomo o pochodzeniu dynastii książąt pomorskich. Najprawdopodobniej pierwotnie byli to namiestnicy księcia polskiego z czasem coraz bardziej samodzielni. Czy jednak ród ten pochodził z Pomorza, czy miał związek z hipotetycznymi pierwotnymi władcami regionu, czy też został sprowadzony z głębi Polski - tego w rzeczywistości nie wiemy. Nawet istnienie Sobiesława I - protoplasty rodu, a tym bardziej jego status, jest dyskusyjne.

 • SOBIESŁAW (?) - półlegendarny namiestnik gdański i pomysłodawca założenia klasztoru w Oliwie
 • SAMBOR I (1177?-1205?) - namiestnik gdański i fundator klasztoru oliwskiego
 • MŚCIWOJ I (1205?-1220) - namiestnik gdański
 • ŚWIĘTOPEŁK WIELKI (1220-1266) - książę gdański
 • WARCISŁAW (1266-1270) - książę gdański
 • MŚCIWOJ II (1270-1294) - książę gdański


KSIĄŻĘTA I
KRÓLOWIE
POLSKI
(1294-1309)

WŁADCY POMORZA GDAŃSKIEGO 1294-1308

Na podstawie umowy pomiędzy Mściwojem II a Przemysłem II (układ w Kępnie - 1282 r.) Pomorze po śmierci księcia pomorskiego (1294 r.) przeszło w ręce Przemysła i kolejnych władców Polski.
W 1308 Gdańsk, a później całe Pomorze Gdańskie zagarnęli Krzyżacy.

 • PRZEMYSŁ II (1294-1296) - książę Wielkopolski i Pomorza, potem król Polski
 • Leszek inwrocławski (próba przejęcia Pomorza w 1296)
 • WŁADYSŁAW ŁOKIETEK (1296-1299) - książę Polski
 • WACŁAW II CZESKI (1299-1305) - król Czech i Polski
 • WACŁAW III CZESKI (1305-1306) - król Czech i Polski
 • WŁADYSŁAW ŁOKIETEK (1306-1309) - książę Polski

Zobacz też: Poczet królów i książąt Polski oraz Urzędnicy PomorzaPAŃSTWO
KRZYŻACKIE
1309-1454/1466

PAŃSTWO ZAKONU NIEMIECKIEGO
NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY

Krzyżacy zajęli Gdańsk w 1308 roku.
W 1309 roku opanowali całe Pomorze Gdańskie.
Także w 1309 roku przeniesiono do Malborka siedzibę wielkiego mistrza Zakonu.
Powstały nowe komturie, w tym komturia gdańska, do której należała Oliwa.
Urząd mistrza krajowego Prus istniejący od czasu pierwszych zdobyczy krzyżackich w Prusach (1230 r.) został połączony z urzędem wielkiego mistrza.
W XV wieku powstała związek miast pruskich (Związek Pruski) pozostający w opozycji do Zakonu.
W 1454 roku Związek Pruski wypowiedział posłuszeństwo Krzyżakom oraz poddał Prusy królowi Polski.
Jeszcze w 1454 roku Krzyżacy opuścili Gdańsk i przestała istnieć komturia gdańska.
W 1466 roku Pomorze znalazło się w rękach polskich.

WIELCY MISTRZOWIE ZAKONU 1308-1466

 • SIEGFRIED von FEUCHTWANGEN (1303/1308-1311)
 • CAROLUS von TRIER (1311-1324)
 • WERNER von ORSELN (1324-1330)
 • LUDGER aus BRAUNSCHWEIG (1331-1335)
 • DIETRIECH von ALTENBURG (1335-1341)
 • LUDOLPH KÖNIG (1342-1345)
 • HEINRICH DÜSEMER (1345-1351)
 • WINRYCH von KNIPRODE (1351-1382)
 • KONRAD ZÖLLNER von ROTENSTEIN (1382-1390)
 • KONRAD von WALLENRODE (1391-1393)
 • KONRAD von JUNGINGEN (1393-1407)
 • ULRICH von JUNGINGEN (1407-1410)
 • HEINRICH von PLAUEN (1410-1413)
 • MICHAEL KÜCHMEISTER (1414-1422)
 • PAULUS von RUSSDORF (1422-1441)
 • CONRAD von ERLICHSHAUSEN (1441-1449)
 • LUDWIG von ERLICHSHAUSEN (1450-1454/1467)
Zobacz też: Poczet Wielkich Mistrzów I Urzędnicy zakonni Pomorza


PRUSY
KRÓLEWSKIE
1454/1466-1772

RZECZPOSPOLITA: PRUSY KRÓLEWSKIE

W 1466 roku Prusy zostały podzielone.
Powstały:

 • Prusy Królewskie przyłączone do Polski, choć do roku 1569 z dużą autonomią - dla podkreślania, że przyłączenie dokonało się z inicjatywy Prus. W skład Prus Królewskich wchodziły miasta - Gdańsk, Elbląg i Toruń oraz województwa - pomorskie, malborskie, chełmińskie, a także biskupstwo (księstwo) warmińskie. Oliwa znajdowała się na terenie województwa pomorskiego.
 • Prusy Zakonne (ze stolicą w Królewcu) - uzależnione od Polski (od 1525 - Prusy Książęce, do 1657 roku - lenno Polski, od 1701 roku - Królestwo Prus).
 • KRÓLOWIE POLSKI 1466-1793

  • KAZIMIERZ IV JAGIELLOŃCZYK (1466-1492)
  • JAN I OLBRACHT (1492-1501)
  • ALEKSANDER (1501-1506)
  • ZYGMUNT I STARY (1506-1548)
  • ZYGMUNT AUGUST (1530/1548-1572)
  • HENRYK WALEZY (1573-1575)
  • STEFAN BATORY (1575-1586)
  • ZYGMUNT III WAZA (1587-1632)
  • WŁADYSŁAW IV WAZA (1632-1648)
  • JAN II KAZIMIERZ WAZA (1648-1668)
  • MICHAŁ KORYBUT WIŚNIOWIECKI (1669-1673)
  • JAN III SOBIESKI (1674-1696)
  • AUGUST II MOCNY (1697-1704, 1710-1733)
  • STANISŁAW LESZCZYŃSKI (1704-1710, 1733-1736)
  • AUGUST III SAS (1733-1763)
  • STANISŁAW AUGUST PONIATOWSKI (1764-)

  Zobacz też: Poczet królów i książąt Polski oraz Urzędnicy Pomorza  KRÓLESTWO
  PRUS
  1772-1807

  Oliwa pod panowaniem pruskim - od 1772
  Gdańsk - od 1793

  W 1772 I rozbiór Polski. Oliwa dostaje się pod panowanie Prus. Gdańsk zostaje odcięty od Polski.
  W 1793 w wyniku II rozbioru Polski Gdańsk znalazł się w obrębie Królestwa Prus.

  W 1773 roku przemianowano zdobyte Prusy Królewskie na Nowe Prusy a zaraz potem na Prusy Zachodnie.
  Prusy Zachodnie zostały podzielone na kamery i rejencje. Oliwa, a później Gdańsk znalazły się na terytorium kamery i rejencji kwidzyńskiej.
  Prusacy utworzyli też, konkurencyjne wobec Gdańska, miasto Stolzenberg (Chełm) utworzone z gdańskich przedmieść.

  KRÓLOWIE PRUS (1772-1807)

  • FRYDERYK II WIELKI (1740-1786)
  • FRYDERYK WILHELM II (1786-1797)
  • FRYDERYK WILHELM III (1797-)

  URZĘDNICY

  • JOHANN von LINDENOWSKY - rezydent (poseł) pruski (1782-1793), prezydent miasta Gdańska (1794-1803)
  • JAN F. von DOMHART - prezes 3 kamer: królewieckiej, gąbińskiej i kwidzyńskiej (1772-1781)
  • FRIEDRICH L. von SCHRÖTER - prezydent 3 kamer (1791-1807), minister ds. Prus Wschodnich i Zachodnich (od 1795)
  • F.F.A. von DOHNA - prezydent kamery kwidzyńskiej (od 1807)


  WOLNE
  MIASTO
  GDAŃSK
  1807-1815

  W maju 1807 roku armia napoleońska zdobyła Gdańsk.
  W lipcu 1807 roku, w wyniku traktatu w Tylży, powstało Wolne Miasto Gdańsk pod faktycznym protektoratem Francji i teoretyczną opieką Prus i Saksonii. Oliwa znalazła się w obrębie Wolnego Miasta.
  W styczniu 1813 roku rozpoczęło się trwające niemal rok oblężenie rosyjskie.
  W styczniu 1814 Rosjanie zdobyli Gdańsk, a w lutym 1814 przekazali miasto Prusakom. Był to faktyczny koniec istnienia Wolnego Miasta.
  (W 1814 roku miasto Stolzenberg włączono w obręb miasta Gdańsk.)
  W 1815 roku, na kongresie wiedeńskim, Gdańsk został oficjalnie przyznany Królestwu Prus.

  MONARCHOWIE

  • NAPOLEON BONAPARTE - cesarz Francuzów
  • FRYDERYK WILHELM III - król Prus
  • FRYDERYK AUGUST - król Saksonii i Książę Warszawski

  URZĘDNICY

  • marszałek Francois-Joseph LEFEBVRE - Książę Gdańska (tytuł honorowy)
  • gen. hr. Jeann RAPP - gubernator miasta Gdańska (1807-1814)
  • Karol Fryderyk Gralath - prezydent senatu gdańskiego (1807-1808)
  • Gottlieb HUFELAND - prezydent senatu gdańskiego (1808-1814)  KRÓLESTWO
  PRUS
  1815-1918

  KRÓLOWIE PRUS (1815-1918)

 • FRYDERYK WILHELM III (-1840) - król Prus
 • FRYDERYK WILHELM IV (1840-1861) - król Prus
 • WILHELM I (1861-1888) - król Prus, od 1871 - cesarz niemiecki
 • FRYDERYK III (1888) - cesarz niemiecki
 • WILHELM II (1888-1918) - cesarz niemiecki

 • URZĘDNICY

  • HEINRICH T. von SCHÖN - prezes prowincji Prusy Zachodnie (od 1815-1824)

  W roku 1824 zlikwidowano prowincję Prusy Zachodnie przyłączając ją do prowincji Prusy (Wschodnie).

  • HEINRICH T. von SCHÖN - prezes prowincji Prusy (1824-1842)

  W roku 1878 ponownie utworzono prowincję Prusy Zachodnie.

  • GUSTAW H. von GOSSLER - prezes prowincji (1891-1902)
  • CLEMENS G. DELBRÜCK - prezes prowincji (1902-1905)
  • ERNST L. JAGOW - prezes prowincji (1905-1919)


  WOLNE
  MIASTO
  GDAŃSK
  1920-1939

  URZĘDNICY

  WYSOCY KOMISARZE LIGI NARODÓW W WM GDAŃSKU:

  • REGINALD TOWER (1920)
  • RICHARD HAKING (1920-1923)
  • MERVYN s. MACDONNELL (1923-1926)
  • JOOST A. van HAMMEL (1926-1929)
  • MANFREDO GRAVINA (1929-)
  • SEAN LESTER (1934-1937)
  • CARL J. BURCKHARDT (1936-1939)

  KOMISARZE GENERALNI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ:

  • MACIEJ BIESIADECKI (1920-1921)
  • LEON PLUCIŃSKI (1921-1924)
  • HENRYK STRASBURGER (1924-1932)
  • KAZIMIERZ PAPEÉ (1932-1936)
  • MARIAN CHODACKI (1937-1939)

  PREZYDENCI SENATU WM GDAŃSKA:

  • HEINRICH SAHM (1920-1930)
  • ERNST ZIEHM (1931-1933)
  • HERRMANN RAUSCHNING (1933-1934)
  • ARTUR GREISER (1934-)

  ALBERT FORSTER - gauleiter NSDAP (od 1930), szef WM Gdańska (od 24 sierpnia 1939)  III RZESZA
  1939-1945

  III RZESZA 1939-1945

  • ALBERT FORSTER - gaulaiter NSDAP, namiestnik Rzeszy (1939-1945)


  POLSKA
  od 1945

  URZĘDNICY

  Prezydenci Miasta Gdańska
  3.IV.1945-1946 Franciszek Kotus-Jankowski
  1946-1949 Bronisław Nowicki
  1949-1950 Piotr Stolarek
  Przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej w Gdańsku
  10.VII.1945-1948 Alfred Kossakowski
  1948-1949 Leon Srebrnik
  1949-1950 Bolesław Gemza (Giemza)

  Zgodnie z ustawą Sejmu z dnia 20.III.1950 r. nastąpiło połączenie funkcji prezydenta miasta z obowiązkami przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej. Stanowisko prezydenta miasta przywrócono 13.XII.1973 r.

  Przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Nrodowej w Gdańsku 1950-1973
  1950-1953 Piotr Stolarek
  1953-1954 Stanisław Schmidt
  1954-1958 Julian Cybulski
  1958-1963 Stanisław Schmidt
  1963-1969 Tadeusz Bejm
  1969-1973 Jan Nikołajew

  Prezydenci Miasta Gdańska od 1973
  1973-1977 Andrzej Kaznowski
  1977-1981 Jerzy Młynarczyk
  1981-1989 Kazimierz Rynkowski
  1989-1990 Jerzy Pasiński
  1990-1991 Jacek Starościak
  1991-1994 Franciszek Jamroż
  1994-1998 Tomasz Posadzki
  1998- Paweł Adamowicz
  Przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej w Gdańsku 1973-1990
  1973-1977 Adam Nowotnik
  1977-1981 Jarosław Polski
  1981-1984 Wiesław Julian Gruszkowski
  1984-1986 Eugeniusz Wójcik
  1986-1990 Janusz Lewiński

  Przewodniczący Rady Miasta Gdańska od 1990
  1990 Franciszek Jamroż
  1990-1994 Andrzej Januszajtis
  1994-1998 Paweł Adamowicz
  1998-2001 Elżbieta Grabarek-Bartoszewicz
  2001- Bogdan Oleszek  BOBLIOGRAFIA

  • Błażej ŚLIWIŃSKI, Poczet książąt gdańskich, Gdańsk 1997.
  • Historia Gdańska, pod red. Edmunda Cieślaka, Gdańsk 1978-1999
  • Maksymilian GRZEGORZ, Struktura administracyjna i własnościowa Pomorza Gdańskiego pod rządami zakonu krzyżackiego w latach 1309-1454, Warszawa 1987.
  • Marian BISKUP, Gerard LABUDA, Dzieje zakonu krzyżackiego w Prusach, Gdańsk 1986.
  • Edward POTKOWSKI, Grunwald 1410, Kraków 1994.
  • Paweł PIZUŃSKI, Poczet wielkich mistrzów krzyżackich, Skarszewy
  • John E. MORBY, Dynastie świata, Kraków 1995.
  • Kacper NIESIECKI, Herbarz polski
  • Księga komturstwa gdańskiego
  • Edwin ROZENKRANZ, Napoleońskie Wolne Miasto Gdańsk, Gdańsk 1980.
  • Historia Pomorza, pod red. Gerarda Labudy, Poznań 1969.
  • Józef SPORS, Podziały administracyjne Pomorza Gdańskiego,

  www.trojmiasto.pl
  do góry
  Autor: Adam Kromer
  (Zapraszam też na moją stronę poświęconą heraldyce)