www.trojmiasto.pl

NEKROLOG OLIWSKI

Oliwa

LIBER MORTUORUM MONASTERII BEATAE MARIAE DE OLIVA

Liber fundatorum, fratrom, conversorum, familiarium ae benefactorum defunctorum monasterii beatae Mariae de Oliva nee non sorontm conventus Zarnovicensis denuo post direptum codicem antiquum eollectus et in anno Domini millesimo sexeentesimo deeimo quinto descriptus


styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzieńwww.trojmiasto.pl
do góry
Autor: Adam Kromer
(Zapraszam też na moją stronę poświęconą heraldyce)