www.trojmiasto.pl Oliwa

OLIWSKIE ZABYTKI


ZABYTKI:

ARCHIKATEDRA
KLASZTOR
Stary pałac opatów
Nowy pałac opatów
Szafarnia
Spichrz opacki
Spichrz klasztorny
Stajnia opacka
Dom Bramny
Kościół św. Jakuba
OLIWSKIE MŁYNY
POLANKI - DWORY
Dworek Saltzmanna
Willa Tannenheim
Ludolfina

SZAFARNIA

dawna szafarnia klasztorna
dawna szafarnia klasztorna

ul. Bpa Edmunda Nowickiego 1

Dawna szafarnia czyli budynek gospodarczy klasztoru.

Pierwsza, parterowa budowla została wzniesiona za czasów opata Mikołaja Muskendorfa (1474-1488) jako spichrz. Zachowały się fragmenty pierwszego założenia. Budynek został przebudowany i podwyższony w XVII wieku. Mieściło się tu dormitorium, (pomieszczenie mieszkalne), klasztorny sąd, apteka, na przełomie XVII i XVIII wieku także drukarnia, a w połowie XVIII akademia.

Po południowej stronie budynku mieścił się młyn klasztorny - najstarszy spośród młynów zbudowanych nad Potokiem Oliwskim, spłonął w 1817 i już nie odbudowano. W tym samym czasie budynek dawnej szafarni został przeznaczony na pomieszczenia parafialne. Działała tu także szkoła (szkoła katolicka - 1823-1920, szkoła ewangelicka - 1823-1904), na której użytek powstała piętrowa dobudówka od północnej strony szafarni. Przed II wojną światową funkcjonowała tutaj polska szkoła senacka (1922-1939).

Szafarnia spłonęła w 1945 i przez wiele lat pozostawała w ruinie. Odbudowano ja dopiero w latach 1959-1962, już bez póŸniejszej dobudówki. Po odbudowie znalazła tu swoją siedzibę Kuria Biskupia (od 1992 - Arcybiskupia).


www.trojmiasto.pl
Autor: Adam Kromer
(Zapraszam też na moją stronę poświęconą heraldyce)