www.trojmiasto.pl Oliwa

OLIWSKIE ZABYTKI


ZABYTKI:

ARCHIKATEDRA
KLASZTOR
Stary pałac opatów
Nowy pałac opatów
Szafarnia
Spichrz opacki
Spichrz klasztorny
Stajnia opacka
Dom Bramny
Kościół św. Jakuba
OLIWSKIE MŁYNY
POLANKI - DWORY
Dworek Saltzmanna
Willa Tannenheim
Ludolfina

LUDOLFINA

Dworek Ludolfina Dworek Ludolfina Pawilonik ogrodowy

Dworek Ludolfina Dworek Ludolfina

(ul. Czyżewskiego 29, 31)

Ulica Czyżewskiego przed wojną nosiła nazwę Ludolphinerweg. Nazwa wiązała się z Dworem Ludolfina znajdującym się na północnym końcu drogi.

Posiadłość ta występuje na planach od 1822 roku - już pod nazwą Ludolphine. Dwór z założeniem parkowym, nieopodal istniejącej dawniej cegielni należał od 1877 roku do rodziny Braune, a od 1922 roku do Roberta von Kolkow. Dworek został wtedy rozbudowany. W tym samym czasie powstał pawilonik przy wjeździe na posesję. Część majątku została przyłączona do sąsiedniej posesji Stawowie (Hochwasser - obecnie w granicach Sopotu).

Tuż przed wojną w dworku znalazł swoją siedzibę Ewangelicki Związek Diakonisek. W 1957 roku posesja przeszła na własność Skarbu Państwa. W części parku założono ogródki szkolne i inspekty na użytek Zasadniczej Szkoły Terenów Zieleni (obecnie: Zespół Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych im. Władysława Szafera). Budynki dworu po renowacji zostały przekazane Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego (obecnie AWFiS).

Na dworek składa się kilka eklektycznych budynków. Część wschodnia, w której mieści się biblioteka AWFiS składa się z dwóch prostopadłych skrzydeł nad którymi wznosi się nakryta wielokątnym dachem wieża. Dawne budynki gospodarcze znajdują się w głębi, po południowo-wschodniej stronie posiadłości. W tej części dworku mieści się klub studencki TROPS, a w skrzydle południowym Katedra Medycyny Sportowej AWFiS.

Wokół dworu nadal można dostrzec ślady dawnego parku, podzielonego pomiędzy AWFiS i szkołę. W części szkolnej do dnia dzisiejszego zachowały się nieduże stawy zdobiące park.


www.trojmiasto.pl
Autor: Adam Kromer
(Zapraszam też na moją stronę poświęconą heraldyce)