www.trojmiasto.pl Oliwa

OLIWSKIE ZABYTKI


ZABYTKI:

ARCHIKATEDRA
KLASZTOR
Stary pałac opatów
Nowy pałac opatów
Szafarnia
Spichrz opacki
Spichrz klasztorny
Stajnia opacka
Dom Bramny
Kościół św. Jakuba
OLIWSKIE MŁYNY
POLANKI - DWORY
Dworek Saltzmanna
Willa Tannenheim
Ludolfina

SPICHLERZ OPACKI

spichlerz opacki - sciana zach.
spichlerz opacki - czesc pd-wsch.

W parku oliwskim (ul. Cystersów 19)

Trzykondygnacyjny, barokowy budynek zbudowany z porozbiórkowej cegły, z charakterystycznymi niedużymi oknami z półokrągłymi łukami. Powstał w 1723 roku, w miejscu dwóch wcześniejszych, mniejszych spichlerzy, na polecenia opata Franciszka Mikołaja Zaleskiego. Data zakończenia budowy i (herb opata widnieją na kartuszu umieszczonym nad zamkniętym półokrągłym łukiem wejścia. Po II wojnie światowej mieściła się tu Składnica Konserwatorska. Przeprowadzane od 1982 roku prace adaptacyjne pozwoliły na otworzenie 30 maja 1988 roku Oddziału Etnograficznego Muzeum Narodowego w budynku spichlerza. Oprócz stałej ekspozycji przedstawiającej kulturę materialną mieszkańców Pomorza organizowane są także tematyczne wystawy czasowe.

Między spichrzem a katedrą znajduje się barokowa brama przylegająca do murów klasztornych z 1608 roku.


www.trojmiasto.pl
Autor: Adam Kromer
(Zapraszam też na moją stronę poświęconą heraldyce)