www.trojmiasto.pl Oliwa

ZWIEDZANIE ARCHIKATEDRY


ZABYTKI

ZWIEDZANIE
ARCHIKATEDRY:


FASADA
 • PORTAL
 • TABLICA

 • WNĘTRZE
  ORGANY
  NAWA GŁÓWNA
  NAWA PÓŁNOCNA
  NAWA POŁUDNIOWA
  TRANSEPT
  AMBIT
  PREZBITERIUM
  OGRÓD
  KLASZTOR
  PORTAL

  Portal Do katedry prowadzi barokowy portal z piaskowca (część znajdująca się wewnątrz kościoła - z marmuru) ufundowany w 1688 roku przez opata Michała Hackiego a wykonany przez Andreasa Schlütera.

  Po obu stronach wejścia znajdują po dwie kolumny (2,40 m wysokości) ustawione na cokołach (około 1 m). Kolumny podtrzymują profilowane belkowanie. Na nim umieszczony jest herb opata w formie ozdobnego kartusza.

  Nad herbem umieszczono marmurową tablicę wymieniającą patronów oliwskiego opactwa i kościoła oraz wspominającą konstrukcję portalu i dokonane w 1771 roku ozdobienie fasady świątyni.

  Powyżej tablicy znajdował się herb Jana III Sobieskiego - obecnie, po konserwacji, przeniesiony na ścianę prawej wieży.


  www.trojmiasto.pl
  Autor: Adam Kromer
  (Zapraszam też na moją stronę poświęconą heraldyce)