www.trojmiasto.pl Oliwa

ZWIEDZANIE ARCHIKATEDRY


ZABYTKI

ARCHIKATEDRA

FASADA
ORGANY
NAWA GŁÓWNA
NAWA PÓŁNOCNA
NAWA POŁUDNIOWA
TRANSEPT
AMBIT
PREZBITERIUM
KRUŻGANKI
KAPITULARZ
REFEKTARZ
LAWATORIUM
SALA POKOJU OLIWSKIEGO
KAPLICA MARIACKA
OGRÓD

NAWA PÓŁNOCNA

Nawa północna znajduje się po lewej stronie kościoła - patrząc w kierunku ołtarza. Tak jak nawa główna liczy dziesięć przęseł długości, a nakryta jest sklepieniem gwiaŸdzistym - czteroramiennym. Oświetla ją osiem zamkniętych ostrymi łukami okien. W posadzce nawy znajduje się kilka płyt nagrobnych, lecz tylko niektóre z nich nie są zatarte.

Na samym początku nawy północnej, przy zachodniej ścianie, znajduje się grobowiec rodziny Kosów (1). Pierwotnie był on ustawiony w nawie głównej, ale gdy kościół klasztorny stał się parafialnym grobowiec został ustawiony w obecnym miejscu.
Grobowiec powstał w warsztacie Wilhelma van der Blocka. RzeŸby na grobowcu przedstawiają rodzinę Kosów: Mikołaja Kosa (zm. 1599) wraz z małżonką Justyną z Konarskich oraz ich synów: Andrzeja i zmarłego w dzieciństwie Jana. Nagrobek połączony jest z opata pelplińskiego Feliksa Kosa (zm. 1618 roku w Oliwie). Całości dopełniają płyty z inskrypcjami przedstawiającymi rodzinę oraz herby rodowe Kosów i Konarskich oraz ich przodków.

Wzdłuż północnej ściany nawy ustawione są boczne ołtarze (zobacz więcej) i renesansowe ławy (2) z XVII wieku. Także z lewej strony, pomiędzy bocznymi ołtarzami znajduje się Pieta (3) z 1910 roku i feretron (4) - Matka Boska Oliwska z 1788 roku.

Za pierwszym z bocznych ołtarzy (ołtarz Wszystkich Świętych) znajduje się Kaplica św. Jana Nepomucena zwana też Kaplicą Chrzcielną (5). Została dobudowana do nawy pólnocnej w latach 1610-1612. Natomiast jej rokokowy wystrój pochodzi z 1745 roku. W głównym polu ołtarza znajduje się obramowana skręconymi kolumnami (i rzeźbami świętych Floriana i Wacława) płaskorzeźba z białego stiuku przedstawiająca św. Jana Nepomucena klęczącego przed Matką Boską z Dzieciątkiem.

Naprzeciw kaplicy w trzecim przęśle, pomiędzy nawami główną a północną, umieszczono najnowszą i najmniejszą część organów czyli pozytyw (6). Jednak od strony północnej nie sprawia ona szczególnego wrażenia.
Natomiast na piątym filarze, widać gotycki napis z 1386 roku (7) upamiętniający poświęcenie ołtarzy przez biskupa Stefana (zobacz).
W siódmym przęśle po lewej stronie przebito w 1910 roku przejście i zbudowano pseudobarokową kruchtę (8).
Idąc wzdłuż nawy północnej dojdziesz do nawy poprzecznej czyli transeptu.www.trojmiasto.pl
Autor: Adam Kromer
(Zapraszam też na moją stronę poświęconą heraldyce)