www.trojmiasto.pl Oliwa

ZWIEDZANIE ARCHIKATEDRY


ZABYTKI

ARCHIKATEDRA

FASADA
ORGANY
NAWA GŁÓWNA
NAWA PÓŁNOCNA
NAWA POŁUDNIOWA
TRANSEPT
AMBIT
PREZBITERIUM
KRUŻGANKI
KAPITULARZ
REFEKTARZ
LAWATORIUM
SALA POKOJU OLIWSKIEGO
KAPLICA MARIACKA
OGRÓD

NAWA POŁUDNIOWA

Jesteś w nawie południowej, ale w każdej chwili możesz skręcić w lewo i przejść pod filarami do nawy głównej lub jeszcze dalej do nawy północnej:

Nawa południowa jest o cztery przęsła krótsza od nawy głównej, jest też węższa od nawy północnej, bo nakrycie jej i krużganka wspólnym dachem uniemożliwiło rozbudowę.
Na południowej (prawej) ścianie nawy umieszczono w 1970 roku płyty nagrobne (1), wyjęte z posadzki katedry dla zabezpieczenia przed zatarciem. Są to płyty nagrobne opatów i protektorów klasztoru żyjących w XVII i XVIII wieku. (patrz: płyty nagrobne w nawie pd, herby opatów i herby z płyt nagrobnych)
Z nawy południowej można przejść do dawnego klasztoru cystersów (obecnie zajmowanego przez Muzeum Archidiecezjalne i Gdańskie Seminarium Duchowne), gdyż znajdują się tam dwa wejścia (2) prowadzące na klasztorne krużganki (4).
Obok jednego z tych wejść (zachodniego) umieszczono na ścianie epitafium pierwszego gdańskiego biskupa - Edwarda O'Rourke (3).
Idąc wzdłuż nawy południowej dotrzesz do nawy poprzecznej czyli transeptu.
www.trojmiasto.pl
Autor: Adam Kromer
(Zapraszam też na moją stronę poświęconą heraldyce)