www.trojmiasto.pl Oliwa

ZWIEDZANIE ARCHIKATEDRY


ZABYTKI

ARCHIKATEDRA

FASADA
ORGANY
NAWA GŁÓWNA
NAWA PÓŁNOCNA
NAWA POŁUDNIOWA
TRANSEPT
AMBIT
PREZBITERIUM
KRUŻGANKI
KAPITULARZ
REFEKTARZ
LAWATORIUM
SALA POKOJU OLIWSKIEGO
KAPLICA MARIACKA
OGRÓD

OGRÓD

Ogród daje możliwość ujrzenia katedry z wyjątkowej perspektywy.
Można stąd zobaczyć ściany zewnętrzne południowego transeptu (widoczna romańska część muru z innym układem cegieł), południowej części ambitu, kaplicy opackiej i prezbiterium, a także wschodnią ścianę klasztoru (zakrystia, kapitularz i dormitorium) obecnie użytkowane przez parafię i Gdańskie Seminarium Duchowne.
Ogród wielokrotnie zmieniał kształt i charakter.
Jego granice wyznacza mur z 1608 roku, wewnątrz którego znajdowały się siedemnastowieczne budynki infirmerii, nowicjatu i prioratu (zaznaczone kolorem niebieskim ), ale zostały rozebrane po kasacie klasztoru w 1831 roku.
Od powstania (w 1957 roku) seminarium duchownego przebudowano część budynków klasztornych i dobudowano dwa nowe budynki. Prace te dotyczyły oczywiście również ogrodu. Ostatnie przeobrażenia przezedł ogród w związku z wizytą papieża Jana Pawła II w 1999 roku.
www.trojmiasto.pl
Autor: Adam Kromer
(Zapraszam też na moją stronę poświęconą heraldyce)